Viltspår

tillbaka till resultat

 

Ordinarie prov/ Fast prov

Viltspårprov 090926, Västernorrlands Grythundsklubb, Gumböle

Öppenklass

Domare: Love Wirths

 

 

Väder:                        Sol                  

Temperatur:               15       

Terräng:                  Skog, berghällar, mycket kuperad terräng, mossa, blåbärsris vattendrag,

Start/sträcka 1:     Tar snabbt an spåret

Vinkel 1:                 Klarar utan tvekan

Sträcka 2:              Bloduppehåll

Vinkel 2:                  Bloduppehåll/återgång

Sträcka 3:               Klarar utan tvekan

Vinkel 3:                Klarar utan tvekan

Sträcka 4:                Klarar utan tvekan

Vinkel 4:                     Klarar utan tvekan

Sträcka 5:                 Klarar utan tvekan

spårslut:                    Klarar utan tvekan

Spårningsförmåga:    

Arbetstempo:             

Självständighet:          Ej behövt ingripande eller hjälp 

Skottprövning:          Godkänt

Spårtid:               17 min                

Allmänt omdöme:       Utmärkt spårning

Pris Öppen klass:     1

Erhållna poäng moment                 Spårförmåga 5

                                             Arbetstempo 6

                                             Summa               = 37

_____________________

Fast prov;

Viltspårprov 081004, SSRK Västernorrland Ö-viks sektionen, Angsta

 Öppenklass

Domare: Stig Arnmark

 

 

Väder:      Lätt vind                  

Temperatur:        6 gr  

Terräng:                   Barrskog, Lövskog, blandskog, Hygge, vatten, Kuperat, Mossa

Start/sträcka 1:     Tar an snabbt, Bara av lite mitt på   

Vinkel 1:                   Rinagar av bra          

Sträcka 2:                Spårarar utmärkt av lie vid bloduppehåll      

Vinkel 2:                    Ringar stort, går sedan rakt i från spåret. Återkallas

Sträcka 3:                 Spårar bra

Vinkel 3:                  Ringar snävt

Sträcka 4:                  Spårar bra    

Vinkel 4:                       Ringar snävt  

Sträcka 5/spårslut:     Spårar någa och finner direkt

         

Bloduppehåll                    Sträcka 2,    Vinkel 1,    Åter gång Vindel 2

Spårningsförmåga:

Spår tapp mindre        Inga

Spårtapp långvarga     Vid vinkel 2                   

Arbetstempo:           Mycket lämpligt           

Självständighet:            En gång av dommaren vid vinkel 2

Skottprövning:           Godkännt  

Spårtid:                        25 min

Allmänt omdöme:       En tik som spårar bra självständigt utom vid vidvinkel 2.

                                   Tiken gör ett bra ringningsarbete vid de övriga vinklarna.

Pris Öppen klass:     2:a pris

 

_____________________

 

 

Fast prov;

Viltspårprov 080816, Norra Taxklubben, Bredånger Öppenklass

Domare: Göran Olsén

 

Bryter efter första sträckan eftersom Yazza helt virrar bort sig.

Matte är inte något bra stöd eftersom hon precis  fått veta att en domare har avlidit i skogen.

 

_____________________

 

Viltspårprov 080810, Norra Taxklubben, Moliden Öppenklass

Domare: Krister Åberg

Väder:                          Sol

Temperatur:           17,5 gr

Terräng:                 -

Start/sträcka 1:        Tar snabbt an spåret, Klarar utan tvekan

Vinkel 1:                    Klarar utan tvekan

Sträcka 2:                 Kryssande, Bloduppehåll

Vinkel 2:                     Klarar med ringning

Sträcka 3:                  Klarar utan tvekan

Vinkel 3:                   Klarar utan tvekan, Återgång

Sträcka 4:                   Klarar utan tvekan

Vinkel 4:                       Klarar utan tvekan, Bloduppehåll

Sträcka 5/spårslut:      Klarar med ringning

         

Spårningsförmåga:     5 utmärkt

Arbetstempo:              6 lämpligt

Självständighet:          Ej behövt ingripa eller hjälpa

Skottprövning:          Godkänd

Spårtid:                    17 minuter

Allmänt omdöme:       En duktig spårhund

Pris Öppen klass:     1

Erhållna poäng moment 1-2                  Spårförmåga 5x5 = 25

                                             Arbetstempo 6x2=12

                                             Summa               =37

                                            

_____________________

 

 

 

Viltspårprov 080809, Norra Taxklubben, Köpmanholmen Öppenklass

Domare: Arne Söderberg

Väder:                          Sol

Temperatur:           -

Terräng:                 -

Start/sträcka 1:        Tar snabbt an spåret, Klarar utan tvekan

Vinkel 1:                    Klarar med ringning

Sträcka 2:                 Mindre tappt

Vinkel 2:                     Klarar med ringning, återgång

Sträcka 3:                  Klarar utan tvekan

Vinkel 3:                   Klarar utan tvekan

Sträcka 4:                   Klarar utan tvekan

Vinkel 4:                       Klarar utan tvekan, Bloduppehåll

Sträcka 5/spårslut:      Klarar utan tvekan

Bloduppehåll:          

Spårningsförmåga:     5 utmärkt

Arbetstempo:              6 lämpligt

Självständighet:          Ej behövt ingripa eller hjälpa

Skottprövning:          godkänd

Spårtid:                    20 minuter

Allmänt omdöme:       Viltstörning sträcka 2, klarade med stöd av föraren

Pris Öppen klass:     1

Erhållna poäng moment 1-2                  Spårförmåga 5x5 = 25

                                             Arbetstempo 6x2=12

                                             Summa               =37

 

_____________________

 

Viltspårprov 080805, Norra Taxklubben, Skrammelsand Arnäsvall, Anlagsklass

Domare: Göran Olsén

Väder:                   Sol och blåst

Temperatur:           17 gr

Terräng:                 -

Start/sträcka 1:         Klarar utan tvekan

Vinkel 1:                     Klarar utan tvekan

Sträcka 2:                  Klarar utan tvekan, Bloduppehåll

Vinkel 2:                      Klarar med ringning

Sträcka 3:                   Klarar utan tvekan

Vinkel 3:                    Klarar utan tvekan

Sträcka 4:                   Mindre tappt

Vinkel 4:                        Klarar utan tvekan

Sträcka 5/spårslut:       Klarar utan tvekan

Bloduppehåll:          

Spårningsförmåga:      5 utmärkt

Arbetstempo:                6 lämpligt

Självständighet:            Ej behövt ingripa eller hjälpa

Skottprövning:          -

Spårtid:                      15 minuter

Allmänt omdöme:        En trevlig hund som jobbar hela tiden

Pris Anlagsklass:       Godkänt

Erhållna poäng moment 1-2                    Spårförmåga 5x5 = 25

                                              Arbetstempo 6x2 = 12

                                             Summa               =37